Rigorózne štúdium

Kontakt

Katarína Ondrúšková
katarina.ondruskova@fhv.uniza.sk
tel.: +421 41 513 6301

© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline