Katedra pedagogických štúdií

Vedúca katedry

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
kancelária: AC218
tel.: +421 41 513 6389
e-mail: helena.grecmanova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
kancelária: AC221
tel.: +421 41 513 6394
e-mail: kristyna.balatova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kpps

Členovia katedry

PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

kancelária: AC221
tel.: +421 41 513 6394
e-mail: kristyna.balatova@fhv.uniza.sk

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
PhDr. Elena Diechová, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline