Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Vedúca katedry

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
kancelária: AC310
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kancelária: AD308
tel.: +421 41 513 6174
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk
webová stránka: kmkd.fhv.uniza.sk
facebook: KatedraMKD
twitter: MediamatikaKD

Členovia katedry

PaedDr. Silvia Antolová, Ph.D.

kancelária: AC311
tel.: +421 41 513 6343
e-mail: silvia.antolova@fhv.uniza.sk

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Mgr. Marián Grupač, PhD.
Mgr. Marcela Kozejová Palkechová, PhD.
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Vladimír Filip

kancelária: UK007
tel.: +421 41 513 1451
e-mail: vladimir.filip@fhv.uniza.sk

PhDr. Matúš Formanek
Mgr. Maroš Konečný
Ing. Ivana Poláková
Mgr. Zuzana Sihelníková
Mgr. Erika Vojtová

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Ing. Miroslav Čapkovič, PhD.
Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
Mariana Švehlová
Mgr. Eva Trúchla
© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline