Katedra hudby

Vedúca katedry

MgA. Emília Sadloňová, PhD.
kancelária: AC032
tel.: +421 41 513 6407
e-mail: emilia.sadlonova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: khu@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/khu

Členovia katedry

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

kancelária: AC028
tel.: +421 41 513 6412
e-mail: monika.bazikova@fhv.uniza.sk

PaedDr. Roman Bienik, PhD.
doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
MgA. Emília Sadloňová, PhD.
doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.
© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline