Oznamy pre uchádzačov

Oznam o druhom kole prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019


Oznam o druhom kole prijímacieho konania na rozširujúce štúdium v akademickom roku 2018/2019


Oznam o prijímacom konaní na magisterské štúdium Sociálna pedagogika


Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium.

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline