Aktuality

Vyhlásenie 1. ročníka tvorivej súťaže pre študentov maturitných ročníkov slovenských stredných škôl, vysokých škôl a univerzít O cenu Ľubomíra Feldeka


Harmonogram akademického roka 2018/2019

Ponuka kurzov

Kurz tvorivého písania na FHV UNIZA v ak. roku 2018/2019


Kurzy ruského jazyka na FHV UNIZA v zimnom semestri ak. roka 2018/2019


Kurzy anglického jazyka na FHV UNIZA v zimnom semestri ak. roka 2018/2019

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline