Aktuality

Vyhláška o riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl


Dekanka FHV UNIZA udeľuje dekanské voľno 2. novembra 2018 pre všetkých študentov fakulty


Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FHV UNIZA (výsledková listina) a študentskej časti AS FHV UNIZA (výsledková listina)


Vyhlásenie 1. ročníka tvorivej súťaže pre študentov maturitných ročníkov slovenských stredných škôl, vysokých škôl a univerzít O cenu Ľubomíra Feldeka


Harmonogram akademického roka 2018/2019
Harmonogram podujatí v akademickom roku 2018/2019

Ponuka kurzov

Kurz tvorivého písania na FHV UNIZA v ak. roku 2018/2019


Kurzy ruského jazyka na FHV UNIZA v zimnom semestri ak. roka 2018/2019


Kurzy anglického jazyka na FHV UNIZA v zimnom semestri ak. roka 2018/2019

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline